Ανακατασκευές Κτηρίων

Η Ανακατασκευή ενός Κτηρίου είναι ένα πολυσύνθετο έργο μιας και σχεδόν πάντα εμπλέκονται όλα τα τεχνικά επαγγέλματα που σχετίζονται με την οικοδομή!

Απαιτείται επιμελής προκαταρκτικός έλεγχος της κατασκευής, ώστε ο Μηχανικός να γίνει ''γνώστης'' του κτηρίου.

Ποιές εργασίες συναντάμε σε μια Ανακατασκευή:

 1.  Υποστηλώσεις - Καθαιρέσεις

 2.  Χωματουργικά

 3.  Σκυροδετήσεις

 4.  Ενισχύσεις - Αποκαταστάσεις Φέροντα Οργανισμού

 5.  Τοιχοποιίες - Πετάσματα

 6.  Μονώσεις Υγρασίας, Ήχου, Θερμότητας

 7.  Ηλεκτρολογικά (Ισχυρά & Ασθενή ρεύματα)

 8.  Υδραυλικά (Ύδρευση - Αποχέτευση - Όμβρια)

 9.  Κλιματισμός - Εξαερισμός

 10.  Επιχρίσματα

 11.  Επενδύσεις Τοίχων & Δαπέδων

 12.  Κατασκευές Σιδήρου & Αλουμινίου

 13.  Ξηρά Δόμηση

 14.  Χρωματισμοί

 15.  Ξυλουργικά

 16.  Άυλειος Χώρος - Έργα Πρασίνου

 

Η BM Constructions έχοντας μεγάλη εμπειρία στην εκτέλεση τέτοιων έργων, με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε όλα τα στάδια του,

δύναται να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες επίβλεψης & κατασκευής υψηλών προδιαγραφών.