Διαμόρφωση - Ανακαίνιση Κατοικίας

Στην Αθήνα απαντώνται χιλιάδες διαμερίσματα τα οποία έχουν κατασκευαστεί στις δεκαετίες των '50, '60, '70 και τα οπόια πλέον χρήζουν άμεσης ανακαίνισης ωστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις συγχρονες απαιτήσεις των ιδιοκτητών τους. Το ίδιο ενδέχεται να συμβαίνει και σε διαμερίσματα μετα το 1980, τα όποια συνήθως λόγω της κακής ποιότητας κατασκευής παρουσιάζουν προβλήματα και ελλείψεις.

Ενδεικτικά αναφέρονται εργασίες που απαιτούνται, ώστε να εκσυχρονιστεί ένα τέτοιο διαμέρισμα:

 1. Αποξηλώσεις- Καθαιρέσεις

 2. Επισκευές - Ενισχύσεις - Αποκαταστάσεις Φέροντα Οργανισμού

 3. Μονώσεις Υγρασίας, Ήχου, Θερμότητας (Θερμοπρόσοψη κλπ)

 4. Ηλεκτρολογικά (Ισχυρά & Ασθενή ρεύματα)

 5. Υδραυλικά (Ύδρευση - Αποχέτευση - Όμβρια)

 6. Κλιματισμός - Εξαερισμός

 7. Επισκευή Επιχρισμάτων

 8. Επενδύσεις Τοίχων & Δαπέδων

 9. Κουφώματα Αλουμινίου

 10. Κατασκευές Ξηράς Δόμησης

 11. Χρωματισμοί

 12. Ξυλουργικά

 

Η BM Constructions έχοντας μεγάλη πείρα και γνώση στο θέμα της ανακαίνισης και διαμόρφωσης παλαιών διαμερισμάτων,

δύναται να αναλάβει με σεβασμό και μεράκι όλες τις απαραίτητες εργασίες ώστε να αναβαθμίσει την ιδιοκτησία σας.