Φωτοερμηνείες

Φωτοερμηνεία είναι η διαδικασία κατά την οποία εντοπίζουμε και εξετάζουμε ένα αντικείμενο πάνω σε μια ή σε περισσότερες Αεροφωτογραφίες, με σκοπό την αναγνώριση και την εκτίμηση της σπουδαιότητάς του.

Μπορούμε δηλαδή να δούμε ένα αντικείμενο σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας σε διάφορες χρονικές περιόδους, παρελθόντων ετών. Η διαδικασία που εντοπίζουμε και αναγνωρίζουμε έχει πλήρη αποδεικτική αξία και νομική υπόσταση. Την τελευταία δεκαετία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και δορυφορικές εικόνες από πλήθος διαδικτυακών ψηφιακών  χωρικών εφαρμογών όπως της Google earth, Bing maps κτλ.

Οι αεροφωτογραφίες σε συνδυασμό με δορυφορικές εικόνες σε μια εμπεριστατωμένη και επιστημονικά δομημένη Τεχνική Έκθεση Φωτοερμηνείας έχουν σχεδόν αδιαμφισβήτητο χαρακτήρα διότι συμπεριλαμβάνουν δημόσια έγγραφα όπως είναι οι αεροφωτογραφίες που πάντα συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας όσο αναφορά την ημερομηνία λήψης και την αυθεντικότητα τους. Τα συμπεράσματα που περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση συνοδεύονται από επισυναπτόμενα αποσπάσματα χαρτών δισδιάστατα ή τρισδιάστατα, καθώς και μια συνοπτική ανάλυση της μεθοδολογίας.

Η Τεχνική Έκθεση Φωτοερμηνείας μπορεί να αποτελέσει ισχυρό τεκμήριο για κάθε νόμιμη χρήση για τις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Ένσταση κατά Πράξεων Χαρακτηρισμού Δασαρχείων σχετικά με εκτάσεις που χαρακτηρίστηκαν ως Δάσος, Δασική Έκταση, Χορτολιβαδική έκταση.
  • Ενστάσεις στους υπό ανάρτηση Δασικούς χάρτες και ενστάσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
  • Σύμφωνα με τον  νόμο Ν.4280/2014 (ΦΕΚ Α' 159) που δημοσιεύτηκε στις 8-8-2014, περί ρυθμίσεις της Δασικής Νομοθεσίας  αν αποδειχθεί ότι  κατά το 1945 ή το 1960 μια έκταση είχε αγροτικό χαρακτήρα  ενώ στη συνέχεια δασώθηκε θεμελιώνονται δικαιώματα κυριότητας έναντι του Δημοσίου.

Σε περίπτωση που ο ιδιώτης διαθέτει τίτλους, οι εκτάσεις αυτές αναγνωρίζονται ως ιδιωτικές.

  • Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που έχουν εκδοθεί ανακαλούνται ακόμη και αν τελεσιδίκησαν δικαστικά.
  • Τεκμηρίωση των ορίων των ιδιοκτησιών και πιθανές μεταβολές αυτών από καταπατήσεις ή κατασκευές δημοσίων έργων όπως δρόμοι, αγωγοί φυσικού αερίου κτλ.
  • Τεκμηρίωση σχετικά με το έτος κατασκευής  αυθαίρετων κτισμάτων ή προσθηκών.
  • Ύπαρξη ή μη δρόμων, μονοπατιών, κτιρίων ή άλλων κατασκευών οπουδήποτε . Ορισμός θέσης ρεμάτων και πιθανές μεταβολές με το πέρασμα του χρόνου
  • Χρήση και κάλυψη γης.
  • Εντοπισμός Ιδιοκτησίας.
  • Πράξεις εφαρμογής τοπογραφικών διαγραμμάτων σε αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνας παρελθόντων ετών.