Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Η BM Constructions έχοντας μεγάλη εμπειρία σε οτι σχετίζεται με την Ρύθμιση Αυθαιρεσιών αναλάμβάνει με μεγάλη υπευθηνότητα την ρύθμιση όσων αυθαιρεσιών μπορούν να υπαχθούν στον Ν4178/13.

N. 4178/13 Περί Ρύθμισης Αυθαιρέτων. Τι είναι;

O νόμος Ν. 4178/13 ο οποίος αντικατέστησε τον Ν.4014/11 νομιμοποιεί ή ρυθμίζει για 30 έτη τυχόν αυθαιρεσίες που υπάρχουν στην ιδιοκτησία σας.

Με τον Ν. 4178/13 απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία (πώληση, γονική παροχή κ.λπ.) επί ακινήτου στο οποίο υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης.

Εισάγεται έτσι, ως απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μεταβίβαση, η έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών.

Ποιοί υπάγονται στον Ν. 4178/13;

Στη ρύθμιση του Ν. 4178/13 μπορούν να υπαχθούν ακίνητα με αυθαίρετες κατάσκευες η αυθαίρετες αλλαγές χρήσης καθώς και περιπτώσεις που έχουν ενταχθεί σε παλαιότερους νόμους ρύθμισης (Ν.4014/11, Ν3843/09).

Δεδομένου ότι κατά το στάδιο της κατασκευής τα ακίνητα συνήθως διαφοροποιούνται από τα εγκεκριμένα Πολεοδομικά Σχέδια, επιβάλλεται ο Πολεοδομικός έλεγχος των κτισμάτων από Μηχανικό για την πιστοποίηση της νομιμότητάς τους.

Η τυχόν ύπαρξη αυθαιρεσιών πρέπει να δηλωθεί στον Ν.4178/13 ώστε να επέλθει νομιμοποίηση του αυθαιρέτου ή ρύθμιση για 30 έτη (περιπτώσεις ιδιαίτερα εκτεταμένων αυθαιρεσιών).

Υπαχθείτε στο Ν. 4178, συμψηφίστε πρόστιμα που έχουν υπολογιστεί με τους παλαιότερους νόμους και μειώστε το κόστος των προστίμων.

Με τον Ν. 4178/13 νομιμοποιείστε τις αυθαίρετες κατασκευές σας σε πολύ ευνοϊκότερες τιμές σε σχέση με τον νόμο Ν.4014/11 και τον νόμο περί ημιυπαιθρίων (Ν. 3843/09)

Αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση όπου η ένταξη στον Ν. 4178/13 γίνει με λανθασμένο τρόπο, καθίσταται άκυρη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκδοθεί Βεβαίωση Μηχανικού περί νομιμότητας όταν χρειαστεί.

Ποιά είναι η διαδικασία:

· Ο Πολεοδομικός Έλεγχος του ακινήτου σας και ένας αρχικός υπολογισμός του προστίμου, παρέχεται από τους Μηχανικούς της BM Constructions, κατόπιν επίσκεψης στο γραφείο μας, ανευ χρέωσης.

· Γίνεται αυτοψία στο ακίνητό σας, ακριβής αποτύπωση και τελικός υπολογισμός του προστίμου.

· Ένταξή σας στον Ν. 4178/13, ολοκλήρωση της διαδικασίας από τον Μηχανικό και, τέλος, έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού περί νομιμότητας του ακινήτου σας.