Τοπογραφικές Μελέτες

Η BM Constructions, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας και Κτηματολογίου. Οι τοπογραφικές μελέτες μπορούν να αποτελέσουν είτε αυτοτελή εργαλεία για την οικιστική, οικονομική και κατ’ επέκταση κοινωνική ανάπτυξη μίας περιοχής είτε να χρησιμοποιηθούν ως μελέτες – υπόβαθρα για την ανάπτυξη μελετών άλλων κατηγοριών (π.χ. χωροταξικών, πολεοδομικών, υδραυλικών, περιβαλλοντικών, συγκοινωνιακών κ.α. μελετών).

Το τμήμα τοπογραφικών μελετών παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους τομείς της τοπογραφίας και των μετρήσεων πεδίου, όπως :

 • Τοπογραφικά διαγράμματα-αποτυπώσεις
 • Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών
 • Ογκομετρήσεις
 • Υψομετρικές μελέτες
 • Χαράξεις θεμελίωσης
 • Διαγράμματα εφαρμογής
 • Οικοδομησιμότητες
 • Αποτυπώσεις υφιστάμενων κατασκευών
 • Πράξεις χαρακτηρισμού δασαρχείου
 • Καθορισμός γραμμών αιγιαλού- παραλίας
 • Τριγωνισμός & ένταξη στο ΕΓΣΑ ’87.
 • Πράξεις εφαρμογής
 • Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής
 • Πράξεις προσκυρώσεως & αναλογισμού
 • Τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων
 • Άρση απαλλοτρίωσης
 • Τακτοποιήσεις ιδιοκτησιών